Jak uruchomić PHP w XAMPP?

Jak uruchomić PHP w XAMPP?

2023-08-20 8 przez redakcja

W dzisiejszych czasach tworzenie stron internetowych i aplikacji internetowych stało się niezwykle popularne. Aby rozwijać projekty oparte na języku PHP, potrzebujemy odpowiedniego środowiska do testowania i uruchamiania naszego kodu. XAMPP to doskonałe narzędzie, które integruje Apache, MySQL, PHP oraz Perl, co umożliwia wygodne tworzenie i testowanie aplikacji internetowych lokalnie. W tym artykule dowiemy się, jak uruchomić PHP w XAMPP na trzech popularnych systemach operacyjnych: Windows, Linuxie i macOS.

Pobranie i instalacja XAMPP

Niezależnie od systemu operacyjnego, pierwszym krokiem jest pobranie i instalacja XAMPP. Możesz pobrać najnowszą wersję XAMPP dla Windows, Mac lub Linux ze strony oficjalnej i postępować zgodnie z instrukcjami instalacji dostępnymi dla danego systemu.

Uruchomienie serwera Apache i MySQL

Po zainstalowaniu XAMPP, otwórz aplikację kontrolną XAMPP. Znajdziesz ją w odpowiednim folderze na swoim komputerze. Po uruchomieniu aplikacji, kliknij przycisk “Start” obok serwerów Apache i MySQL. To pozwoli na uruchomienie serwera HTTP oraz bazy danych MySQL, które są niezbędne do obsługi aplikacji PHP.

Konfiguracja środowiska PHP (opcjonalnie)

W teorii ten krok możesz pominąć i przejść do kroku 4 (testowanie), ponieważ XAMPP powinien wszystko skonfigurować podczas instalacji ale jeśli są jakieś problemy Np. z MySQL, sprawdź plik php.ini.

 1. Windows: Jeśli korzystasz z systemu Windows, znajdź folder instalacyjny XAMPP i otwórz podfolder “php”. Wewnątrz tego folderu znajdziesz plik o nazwie “php.ini”. Otwórz ten plik w dowolnym edytorze tekstu, znajdź linię związana z modułem PHP (zwykle znajduje się w okolicach linii 800) i odkomentuj (usuń znak “;”) linię z rozszerzeniem “extension=mysqli” oraz “extension=openssl”. Zapisz plik i zrestartuj serwer Apache.
 2. Linux: W przypadku systemu Linux, przejdź do katalogu, w którym zainstalowałeś XAMPP. Otwórz terminal i wykonaj poniższe polecenia:bashCopy codesudo nano /opt/lampp/etc/php.ini Otworzy to plik konfiguracyjny PHP w edytorze nano. Wyszukaj i odkomentuj linie z “extension=mysqli” oraz “extension=openssl”. Następnie zapisz zmiany (Ctrl+O) i zamknij edytor (Ctrl+X). Zrestartuj serwer Apache.
 3. macOS: Na systemie macOS, znajdź folder XAMPP i otwórz terminal. Wykonaj poniższe polecenie:bashCopy codesudo nano /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/php.ini Kontynuuj jak w przypadku Linuxa, odkomentowując linie z “extension=mysqli” oraz “extension=openssl”. Zapisz zmiany i zrestartuj serwer Apache.

Testowanie

Po konfiguracji środowiska PHP, możesz przetestować, czy wszystko działa poprawnie. Stwórz prosty plik PHP, na przykład “test.php”, zawierający następujący kod:

<?php phpinfo(); ?>

Zapisz plik w folderze “htdocs” (usuń wcześniej przykładowe pliki z “htdocs“) znajdującym się w folderze instalacyjnym XAMPP. Otwórz przeglądarkę i wpisz w adresie “http://localhost/test.php“. Jeśli zobaczysz informacje o PHP, to oznacza, że wszystko działa poprawnie.

Gdzie znajdę folder htdocs?

Poniżej znajdziesz ścieżki do folderu “htdocs” dla systemów Windows, macOS (czyli systemu operacyjnego firmy Apple) oraz różnych dystrybucji systemu Linux:

Windows:
Dla systemu Windows, jeśli zainstalowałeś XAMPP w domyślnym folderze, ścieżka do folderu “htdocs” może wyglądać następująco:

C:\xampp\htdocs

macOS:
W przypadku systemu macOS, jeśli zainstalowałeś XAMPP w domyślnym folderze, ścieżka do folderu “htdocs” może wyglądać następująco:

/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs

Linux:
Dla różnych dystrybucji Linuxa, ścieżka do folderu “htdocs” może się różnić w zależności od wybranej lokalizacji instalacji. Oto kilka przykładów:

 • Dla Ubuntu lub podobnych dystrybucji:
/opt/lampp/htdocs
 • Dla Arch Linux:
/opt/lampp/htdocs
 • Dla Fedora:
/opt/lampp/htdocs

Pamiętaj, że powyższe ścieżki dotyczą domyślnych instalacji XAMPP. Jeśli zdecydujesz się na niestandardową lokalizację instalacji, ścieżka może być inna. Warto również zaznaczyć, że ścieżki podane dla systemów Linux mogą różnić się w zależności od konkretnej dystrybucji.

Jak dostać się do panelu phpMyAdmin?

Oto sposób jak dostać się do panelu phpMyAdmin w środowisku XAMPP na różnych systemach operacyjnych:

Windows:

 1. Uruchom aplikację kontrolną XAMPP.
 2. Kliknij przycisk “Admin” obok MySQL, który przeniesie cię do panelu phpMyAdmin w przeglądarce internetowej.

Alternatywnie, możesz ręcznie wpisać adres w przeglądarce:

http://localhost/phpmyadmin/

macOS:

 1. Uruchom terminal.
 2. Przejdź do folderu “xamppfiles”:
cd /Applications/XAMPP/xamppfiles/
 1. Uruchom polecenie:
sudo ./xampp startmysql
 1. Po uruchomieniu MySQL, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres:
http://localhost/phpmyadmin/

Linux:

 1. Uruchom terminal.
 2. Przejdź do folderu, w którym zainstalowałeś XAMPP. Dla większości dystrybucji Linuxa może to być:
cd /opt/lampp
 1. Uruchom polecenie:
sudo ./xampp startmysql
 1. Po uruchomieniu MySQL, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres:
http://localhost/phpmyadmin/

Po wpisaniu odpowiedniego adresu URL, powinieneś zobaczyć panel logowania do phpMyAdmin. Jeśli używasz domyślnych ustawień XAMPP, zazwyczaj nie musisz wpisywać żadnych danych logowania (login domyślny to root lub admin oraz hasła nie wpisujemy) i możesz kliknąć przycisk “Zaloguj”. Jeśli zmieniłeś ustawienia bazy danych lub phpMyAdmin, wprowadź odpowiednie dane logowania.

Dzięki tym krokom powinieneś bez problemu dostać się do phpMyAdmin i mieć dostęp do zarządzania bazą danych w swoim środowisku XAMPP.

Podsumowanie

Uruchamianie PHP w XAMPP na różnych systemach operacyjnych może wymagać pewnych kroków konfiguracyjnych, ale jest to dość prosty proces. Pamiętaj, że dobrze skonfigurowane środowisko testowe jest kluczowe dla udanej pracy nad projektami internetowymi opartymi na PHP.

Udostępnij treści przy pomocy: