Jak ustawić stopkę w Outlook?

Jak ustawić stopkę w Outlook?

2023-02-14 6 przez redakcja

Outlook to popularna aplikacja pocztowa opracowana przez firmę Microsoft. Jest częścią pakietu Office i oferuje wiele funkcji, w tym możliwość personalizacji wiadomości e-mail. Jedną z nich jest stopka e-mail, czyli fragment tekstu wyświetlanego na dole każdej wiadomości. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak ustawić stopkę w Outlook, aby Twoje wiadomości były bardziej profesjonalne i spersonalizowane.

Krok 1: Otwórz program Microsoft Outlook

Aby ustawić stopkę w Outlook, należy najpierw otworzyć program. Jeśli jeszcze nie posiadasz Outlooka, możesz pobrać go z oficjalnej strony Microsoftu. Kiedy aplikacja jest już zainstalowana i uruchomiona, możesz przejść do następnego kroku.

Krok 2: Przejdź do zakładki “Plik”

Znajdź zakładkę “Plik” w górnym lewym rogu ekranu, a następnie kliknij na nią. Otworzy się menu “Plik”.

Krok 3: Wybierz “Opcje”

Po kliknięciu na zakładkę “Plik” pojawi się menu. Wybierz opcję “Opcje” na dole menu, aby otworzyć panel ustawień Outlook.

Krok 4: Przejdź do zakładki “Poczta”

W panelu ustawień Outlook, znajdź zakładkę “Poczta” po lewej stronie ekranu. Kliknij na nią, aby przejść do sekcji związanej z wiadomościami e-mail.

Krok 5: Ustaw stopkę e-mail

W sekcji “Poczta”, znajdź pole “Podpis” i kliknij na przycisk “Podpisy”. Otworzy się nowe okno z opcjami dotyczącymi podpisów e-mail. Kliknij przycisk “Nowy”, aby utworzyć nowy podpis.

W polu “Nazwa podpisu” wpisz nazwę swojego podpisu, np. “Stopka e-mail”. Następnie przejdź do pola “Tekst” i wpisz treść swojego podpisu, która powinna zawierać Twoje dane kontaktowe lub inne informacje, które chcesz umieścić w stopce e-mail. Możesz użyć różnych czcionek, kolorów i stylów, aby spersonalizować swój podpis.

Krok 6: Ustawienia stopki e-mail

Jeśli chcesz, możesz ustawić stopkę jako domyślną dla wszystkich nowych wiadomości e-mail. W tym celu wybierz opcję “Przy każdej wiadomości e-mail” w sekcji “Podpis dla nowych wiadomości”. Możesz również wybrać, czy chcesz, aby stopka była widoczna tylko w nowych wiadomościach, czy też we wszystkich wiadomościach, które wysyłasz lub przesyłasz.

Podsumowanie w kilku krokach

Aby ustawić stopkę jako domyślną dla wszystkich nowych wiadomości e-mail w programie Outlook, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz program Outlook i przejdź do zakładki “Plik”.
  2. Wybierz “Opcje” i następnie “Poczta”.
  3. W sekcji “Tworzenie wiadomości” znajdź opcję “Podpis” i kliknij na przycisk “Podpisy…”.
  4. Wybierz istniejący podpis lub utwórz nowy, klikając na przycisk “Nowy”.
  5. Wpisz nazwę dla podpisu i w sekcji “Edytor” wpisz swoją stopkę.
  6. Zaznacz pole wyboru “Przy każdej wiadomości e-mail” w sekcji “Podpis dla nowych wiadomości”.
  7. Wybierz “OK”, aby zapisać zmiany.

Po wykonaniu tych kroków stopka zostanie automatycznie dodana do każdej nowej wiadomości e-mail, którą utworzysz.

Jeśli chcesz, aby stopka była widoczna tylko w nowych wiadomościach, a nie we wszystkich wiadomościach, które wysyłasz lub przesyłasz, zaznacz pole wyboru “Przy każdej nowej wiadomości e-mail” w sekcji “Podpis dla nowych wiadomości”.

Dzięki temu prostemu rozwiązaniu będziesz miał pewność, że Twoja stopka będzie zawsze widoczna w każdej wiadomości e-mail, którą utworzysz w programie Outlook. Pamiętaj, że dobry podpis może przyciągać uwagę odbiorcy i pozostawić pozytywne wrażenie.

Udostępnij treści przy pomocy: