Co rob ILS Linuxie?

Co rob ILS Linuxie?

2024-07-03 0 przez redakcja

Dlaczego warto poznać polecenie ls? Polecenie ls jest jednym z podstawowych narzędzi w systemie Linux, służącym do listowania zawartości katalogów. Poznanie jego możliwości pozwala efektywniej zarządzać plikami i katalogami.

Podstawowe użycie polecenia ls

 1. Listowanie zawartości aktualnego katalogu:
  ls

Wyświetla listę plików i katalogów znajdujących się w bieżącym katalogu.

 1. Listowanie zawartości konkretnego katalogu:
  ls ścieżka_do_katalogu

Pokazuje zawartość określonego katalogu, np. ls /home/user.

Opcje polecenia ls

 1. -l: Wyświetlanie szczegółowych informacji
  ls -l

Pokazuje szczegółowe informacje o plikach i katalogach, takie jak uprawnienia, właściciel, rozmiar, daty modyfikacji itp.

 1. -a: Wyświetlanie ukrytych plików
  ls -a

Pokazuje wszystkie pliki, w tym te zaczynające się od kropki (ukryte pliki).

 1. -h: Wyświetlanie rozmiaru w ludzkim formacie
  ls -lh

Przedstawia rozmiar plików i katalogów w czytelny sposób dla człowieka, np. KB, MB, GB.

 1. -t: Sortowanie według daty modyfikacji
  ls -lt

Sortuje wyniki według daty modyfikacji, począwszy od najnowszych.

 1. Kombinowanie opcji:
  ls -lha

Łączy różne opcje dla bardziej szczegółowego i kompleksowego wyświetlania danych.

Dodatkowe możliwości ls

 • --color: Kolorowanie wyników
 ls --color

Koloruje wyniki w zależności od typu pliku (np. niebieski dla katalogów, zielony dla plików wykonywalnych).

 • -R: Rekursywne listowanie katalogów
 ls -R

Pokazuje zawartość katalogów rekursywnie, tj. również ich podkatalogi.

Podsumowanie

Polecenie ls jest niezbędnym narzędziem do zarządzania plikami i katalogami w systemie Linux. Poznanie różnych opcji i zastosowań ls pozwala efektywnie pracować z systemem plików.

Tagi do artykułu: ls, Linux, polecenie, terminal, zarządzanie plikami

Udostępnij treści przy pomocy: