Czemu Windows Shift S nie działa?

Czemu Windows Shift S nie działa?

2023-02-18 0 przez redakcja

Windows Shift S to skrót klawiszowy w systemie Windows 10, który pozwala na szybkie i łatwe zrobienie zrzutu ekranu. Niestety, czasami zdarza się, że skrót ten nie działa, co może być bardzo frustrujące, szczególnie dla osób korzystających z tej funkcji na co dzień. W tym artykule omówimy przyczyny, dla których Windows Shift S może nie działać, a także przedstawimy rozwiązania, które pomogą rozwiązać ten problem.

Antywirus blokuje działanie skrótu

Jedną z najczęstszych przyczyn, dla których Windows Shift S nie działa, jest to, że antywirus blokuje działanie skrótu. W takim przypadku należy sprawdzić ustawienia antywirusa i upewnić się, że skrót nie jest blokowany. Można również spróbować wyłączyć antywirus na chwilę i sprawdzić, czy skrót działa.

Konflikt z innymi skrótami klawiszowymi

Inną możliwą przyczyną jest konflikt z innymi skrótami klawiszowymi. Windows 10 ma wiele wbudowanych skrótów klawiszowych, które mogą konkurować ze skrótem Windows Shift S. Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić skrót klawiszowy dla Windows Shift S.

Błędne oprogramowanie systemowe

Inną możliwą przyczyną problemu z Windows Shift S może być błędne oprogramowanie systemowe. W takim przypadku należy zaktualizować system Windows i wszystkie sterowniki do najnowszej wersji.

Problem z systemem plików

Niektóre problemy związane z Windows Shift S mogą być spowodowane problemami z systemem plików. Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić wiersz poleceń jako administrator i wykonać skanowanie systemu plików.

Zmienione ustawienia systemowe

Inną możliwą przyczyną problemu z Windows Shift S może być zmiana ustawień systemowych. W takim przypadku należy sprawdzić ustawienia systemowe i przywrócić domyślne ustawienia, jeśli to konieczne.

Inne problemy dla których nie działa kombinacja klawiszy SHIFT + S oraz alternatywne rozwiązania:

 1. Uruchom ponownie narzędzie do wycinania: Próba naprawy i zresetowania narzędzia do wycinania może pomóc w rozwiązaniu problemu. Możesz to zrobić w ustawieniach systemowych lub w menedżerze aplikacji.
 2. Przywróć system: Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomaga, możesz spróbować przywrócić system do wcześniejszego punktu w czasie, kiedy skrót Windows Shift S działał poprawnie. Pamiętaj jednak, że ta opcja może skutkować utratą niektórych danych, więc zrób wcześniej kopię zapasową. W tym celu warto sprawdzić nasz osobny artykuł: Windows 10: jak przywrócić punkt przywracania systemu.
 3. Uruchom ponownie Eksploratora Windows: Niektórzy użytkownicy zgłaszali rozwiązanie problemu po ponownym uruchomieniu Eksploratora Windows z poziomu Menedżera zadań. Jeśli ten podstawowy plik systemu Windows działa nieprawidłowo, może to również wpłynąć na funkcjonalność innych aplikacji.
  • Naciśnij Ctrl + Shift + Esc, aby otworzyć Menedżera zadań.
  • Przejdź do karty Proces.
  • Wyszukaj Eksplorator Windows z listy.
  • Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Uruchom ponownie.
  • Teraz spróbuj użyć skrótu klawiszowego, aby uruchomić narzędzie do wycinania.
  • Sprawdź klawisze i klawiaturę: Upewnij się, że klawisze na klawiaturze, w tym klawisze Windows, Shift i S, działają poprawnie. W przypadku brudu lub uszkodzenia klawiatury może występować problem z rejestrowaniem naciśnięć klawiszy.
 4. Sprawdź powiadomienia aplikacji: Jeśli narzędzie do wycinania działa, ale nie pojawiają się powiadomienia, upewnij się, że powiadomienia dla aplikacji są włączone, w tym celu wybierz Menu Start i zacznij pisać “włącz lub wyłącz powiadomienia aplikacji” kliknij i odszukaj narzędzie do wycinania. Sprawdź także ustawienia schowka, aby upewnić się, że zrzuty ekranu są zapisywane w historii.
 5. Uruchom ponownie komputer: Czasami problem z działaniem skrótu Windows Shift S może być spowodowany drobnymi zakłóceniami w systemie. Wykonanie prostego restartu komputera może pomóc w rozwiązaniu tego typu problemów. Po restarcie spróbuj użyć skrótu klawiszowego, aby uruchomić narzędzie do wycinania. Wiele problemów software’owych może być rozwiązywanych poprzez prosty restart systemu.
 6. Przywróć system: Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomaga, możesz spróbować przywrócić system do wcześniejszego punktu w czasie, kiedy skrót Windows Shift S działał poprawnie. Pamiętaj jednak, że ta opcja może skutkować utratą niektórych danych, więc zrób wcześniej kopię zapasową.

Podsumowanie

Windows Shift S to przydatny skrót klawiszowy, który pozwala na łatwe robienie zrzutów ekranu. Niestety, czasami zdarza się, że skrót ten nie działa, co może być frustrujące. Przyczyną problemu może być blokowanie działania skrótu przez antywirus, konflikt z innymi skrótami klawiszowymi, błędne oprogramowanie systemowe, problemy z systemem plików lub zmienione ustawienia systemowe. Rozwiązaniem jest wtedy zmiana ustawień, aktualizacja systemu lub skontaktowanie się z pomocą techniczną Microsoftu.

Udostępnij treści przy pomocy: